Motorola zet zich in voor behoud van bedreigde inheemse talen

Er zijn bijna 7000 verschillende talen op de wereld, veel daarvan behoren tot de inheemse talen. Deze worden gesproken door relatief kleine groepen maar zijn cultureel van een groot belang. Nu nieuwe generaties inheemse volkeren steeds meer gaan lezen en schrijven en steeds meer gebruik gaan maken van technologie, is het van cruciaal belang dat zij hun moedertaal in nieuwe, digitale formaten kunnen gebruiken om te voorkomen dat de taal in gevaar komt en verloren gaat.

Talen gaan verloren wanneer we niks doen

Door de digitalisering en het niet beschikbaar zijn van de eigen inheemse taal schat UNESCO dat elke twee weken een inheemse taal verloren zal gaan. Hierdoor zal er tegen het einde van de eeuw ongeveer 3000 unieke talen verloren gaan.

Sinds 2021 is motorola onderdeel van de UNESCO High-level Celebration of the International Decade of Indigenous Languages. Deze organisatie heeft 2022 en 2032 uitgeroepen tot het Internationale Decennium voor inheemse talen.

Hiermee wil men wereldwijd aandacht vestigen op de kritieke situatie van veel inheemse talen en belanghebbenden bewegen om te werken aan het behoud en het opnieuw onder de aandacht brengen van deze talen.

Samen met UNESCO kondigde Motorola de volgende fase van dit project aan. Deze fase, die in de komende maanden zal starten, is gericht op het behoud van inheemse talen uit India.

Communiceren in de moedertaal

Om deze talen te behouden en blijvend relevant te maken is het van cruciaal belang dat diegene die dee taken spreken hun moedertaal in nieuwe, digitale formaten kunnen gebruiken om te voorkomen dat de taal in gevaar komt en verloren gaat. Hiervoor werkt motorola samen met de Lenovo Foundation aan de integratie van talen in de smartphones. Kaingang (gesproken in Zuid-Brazilië), Nheengatu (gesproken in het Amazonegebied) en Cherokee (gesproken in de Verenigde Staten) maken al deel uit van de meer dan 80 talen die Motorola in zijn mobiele interface aanbiedt.

Met dit initiatief is Motorola de eerste fabrikant van mobiele telefoons die Cherokee-burgers toegang biedt tot een volledig gelokaliseerde gebruikersinterface voor mobiele telefoons en die een inheemse taal die in het Amazonegebied wordt gesproken, volledig ondersteunt. Motorola heeft de karakters, 360.000 vertaalde woorden en taalkundige aanpassingen op het Android-platform gedeeld, zodat andere makers van smartphones en bedrijven de talen aan hun interfaces kunnen toevoegen en zo de weg vrijmaken voor een breder gebruik en revitalisering. Motorola’s moederbedrijf Lenovo onderzoekt daarnaast ook de integratie van de talen op zijn pc’s.

Terwijl het project het komende decennium wordt voortgezet, hopen Motorola en Lenovo Foundation enerzijds om het bewustzijn te blijven vergroten, en anderzijds actie te blijven ondernemen opdat het voortbestaan van bedreigde talen en toekomstige generaties inheemse gemeenschappen technologie in hun moedertaal zullen kunnen gebruiken.